ข้อมูลชีวภาพ หรือ Biometrics Data คือการยืนยันตัวตนผ่านการใช้เทคโนโลยีที่นำลักษณะคนทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้เพื่อทำให้บุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นเช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ฯลฯ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!