คุณมีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางการเงินหรือไม่?

ระบบสารสนเทศด้านการเงิน หรือ Financial Information Systems คือ ระบบที่สนับสนุนผู้จัดการฝ่ายการเงินในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการเงินของบริษัท
และ การจัดสรรและควบคุมแหล่งการเงินภายในบริษัท เพื่อให้การจัดการทางการเงินขององค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อัปเดตเมื่อ: 01/09/2020

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!