คุณทำอย่างไรกับข้อมูลที่คุณเก็บรวบรวม?

ในกรณีการเก็บข้อมูลนั้น นอกจากจะต้องขอความยินยอมต้องแจ้งวัตถุประสงค์กับเจ้าของข้อมูลแล้วนั้น การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลทราบด้วย ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ ถ้าหากเจ้าของข้อมูลมีการเปลี่ยนใจอยากจะถอนความยินยอม ก็สามารถที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้

อัปเดตเมื่อ: 02/09/2020

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!