ในกรณีการเก็บข้อมูลนั้น นอกจากจะต้องขอความยินยอมต้องแจ้งวัตถุประสงค์กับเจ้าของข้อมูลแล้วนั้น การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลทราบด้วย ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ ถ้าหากเจ้าของข้อมูลมีการเปลี่ยนใจอยากจะถอนความยินยอม ก็สามารถที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!