คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้กับผู้ให้บริการอื่นหรือไม่?

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้ว เพื่อที่จะเปิดเผยดังกรณีต่อไปนี้ เมื่อมีการว่าจ้างบุคคลที่สามเพื่อจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนที่เราเก็บเอาไว้ หรือเพื่อให้บริการที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้รับมาโดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการควบรวมกิจการหรือการถ่ายโอน ทางธุรกิจ หรือ อื่น ๆ
กรณีการยกเว้นที่โดยไม่ต้องขอการยินยอม คือเมื่อได้รับคำสั่งตามกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เป็นต้น

อัปเดตเมื่อ: 02/09/2020

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!