คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้กับพันธมิตรทางธุรกิจหรือไม่?

พันธมิตรทางธุรกิจ หรือ Business Alliance คือ การร่วมมือกันในระยะยาวขององค์กรธุรกิจโดยการรวมทรัพยากรและความสามารถตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป และมีการนำเอาจุดแข็งของทุกๆ ฝ่ายมารวมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางกลยุทธ์และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด

อัปเดตเมื่อ: 31/08/2020

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!