พันธมิตรทางธุรกิจ หรือ Business Alliance คือ การร่วมมือกันในระยะยาวขององค์กรธุรกิจโดยการรวมทรัพยากรและความสามารถตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป และมีการนำเอาจุดแข็งของทุกๆ ฝ่ายมารวมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางกลยุทธ์และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!