ทั้งนี้ข้อมูลอาจจะถูกเก็บไว้บนศูนย์ข้อมูล (Cloud) ของผู้ให้บริการประมวลข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทยและรวมถึงในต่างประเทศ ทั้งนี้การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัทไปยังผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลภายนอกดังกล่าว ควรมีความปลอดภัยในการเก็บรักษา การสำรองข้อมูล
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!