คุณเก็บข้อมูลผู้ใช้งานไว้ที่ใดบ้าง โปรดระบุชื่อประเทศที่คุณเลือกเก็บของผู้ใช้บริการ (หากมีหลายประเทศคั่นด้วยเครื่องหมาย , )

ทั้งนี้ข้อมูลอาจจะถูกเก็บไว้บนศูนย์ข้อมูล (Cloud) ของผู้ให้บริการประมวลข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทยและรวมถึงในต่างประเทศ ทั้งนี้การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัทไปยังผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลภายนอกดังกล่าว ควรมีความปลอดภัยในการเก็บรักษา การสำรองข้อมูล

อัปเดตเมื่อ: 02/09/2020

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!