คุณเก็บข้อมูลที่อ่อนไหวหรือไม่

ข้อมูลอ่อนไหว หรือ Sensitive Personal Data เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ยกตัวอย่างเช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลที่มีความอ่อนไหวก็จะต้องได้รับการคุ้มครองอีกระดับหนึ่ง ฯลฯ

ข้อยกเว้นสำหรับข้อมูลที่อ่อนไหวที่จะสามารถถูกเปิดเผยได้ ก็ต่อเมื่อเป็น "ประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ"

ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เพราะการที่บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้อาจจะนำไปสู่อันตรายต่อเจ้าของข้อมูล หรือนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ การกีดกันที่ไม่เป็นธรรมได้ จึงทำให้ผู้อื่นจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ต้องได้รับ "ความยินยอมโดยชัดแจ้ง" จากเจ้าของข้อมูล

อัปเดตเมื่อ: 02/09/2020

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!