จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ใช้ไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้จากเว็บไซต์ของคุณ

ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือคุกกี้บางประเภทที่เว็บไซต์กำหนดไว้ได้ และผู้ใช้อาจยังสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร หรืออาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใด ๆ ของผู้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่คุณตั้งคุณสมบัติการตั้งค่าเว็บไซต์ของคุณเอง

อัปเดตเมื่อ: 02/09/2020

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!