หากคุณต้องการปฏิเสธคำร้องขอใช้สิทธิของผู้ใช้งาน คุณจะติดต่อผู้ใช้งานด้วยวิธีการใดบ้าง

คุณสามารถการปฏิเสธคำร้องขอใช้สิทธิของผู้ใช้งานเมื่อคําขอของผู้ใช้ไม่สมเหตุสมผล เช่น ผู้ใช้ไม่มีอํานาจในการขอใช้สิทธิ ผู้ใช้ท่านได้ขอใช้สิทธิในลักษณะเดียวกันหรือมีเนื้อหาเดียวกันบ่อยครั้งโดยไม่มีสาเหตุอันสมควร ฯลฯ

อัปเดตเมื่อ: 02/09/2020

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!