การเปิดเผยหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลแหล่งบุคคลที่สาม คือ การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากผู้ใช้แก่บุคคลที่สาม
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!