โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล (หรือชื่อบริษัท) ข้อมูลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นภาษาไทย

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Protection Officer ทำหน้าที่คอยให้คำแนะนำแก่พนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายและการจัดการกิจกรรมการปกป้องข้อมูลภายใน สร้างความตระหนักในประเด็นการปกป้องข้อมูล การฝึกอบรมพนักงาน และการตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจำเป็นต้องให้คำแนะนำและกำกับดูแลการประเมินผลกระทบด้านการป้องกันข้อมูล และทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อแรกของเจ้าหน้าที่กำกับดูแลและสำหรับบุคคลที่มีการประมวลผลข้อมูล

อัปเดตเมื่อ: 01/09/2020

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!