โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล (หรือชื่อบริษัท) ข้อมูลผู้ควบคุมข้อมูล เป็นภาษาไทย

ผู้ควบคุมข้อมูล หรือ Data Controller คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม นำไปใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

อัปเดตเมื่อ: 01/09/2020

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!