เว็บไซต์ของคุณแสดงโฆษณาของคุณจากบุคคลที่สามหรือไม่ (Google AdSense, BuySellAds ฯลฯ)

การโฆษณาโดยบุคคลที่สาม หรือ จาก Google AdSense, BuySellAds ซึ่งเปรียบเสมือนพาร์ทเนอร์ที่จะคอยช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ให้เว็บไซต์ของคุณมีการเก็บข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงในส่วนงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาด การซื้อโฆษณา การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ และการหาสิ่งที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์สนใจ

อัปเดตเมื่อ: 02/09/2020

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!