ปัจจุบันแพลตฟอร์มของ PDPA Pro ยังไม่รองรับการแก้ไข Policy ด้วยตนเอง (สำหรับ Policy แบบ Hosted URL, Plain text และ HTML Code)
โดยผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด Policy แบบ Word File เพื่อนำไปทำการแก้ไขเองได้

แต่ถ้าหากผู้ใช้งานเลือกคำตอบตัวเลือกผิด แล้วต้องการแก้ไขภายใน 3 วันหลังจากชำระเงินเรียบร้อย หรือต้องการแก้ไขที่อยู่ สามารถแจ้งขอแก้ไขมาที่ Live Chat ของ PDPA Pro ได้เลย ทีมงาน PDPA Pro จะดำเนินการแก้ไขให้ภายใน 3 วันทำการ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!