บทความเกี่ยวกับ: ข้อมูลเกี่ยวกับ Policy

ตัวอย่าง Policy ที่จะได้รับ

เมื่อคุณตอบคำถามเพื่อสร้าง Policy กับ PDPA Pro เสร็จเรียบร้อย คุณจะได้รับ Policy 5 รูปแบบ ทั้ง Policy ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนี้

Public URL: เป็นลิงก์ที่โฮสต์โดย PDPA Pro ที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่ Policy ของคุณ โดยคุณสามารถคัดลอกลิงก์ของ Policy บนแดชบอร์ดแล้วนำไปใช้ได้ทันทีตัวอย่างบางส่วนของ Policy รูปแบบ Public URLPlain Text: เป็น Policy แบบไม่ถูกจัดรูปแบบ ให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปจัดรูปแบบได้ด้วยตนเอง โดยสามารถคัดลอกเพื่อนำไปใช้ได้จากแดชบอร์ด
HTML Code: เป็น Policy ในรูปแบบ code ที่สามารถนำไปใช้ให้เข้ากับรูปแบบของเว็บไซต์ได้โดยง่าย โดยสามารถคัดลอกเพื่อนำไปใช้ได้จากแดชบอร์ด

ตัวอย่างบางส่วนของ Policy ในรูแแบบ HTML CodePDF: เป็น Policy แบบ PDF ที่ถูกจัดรูปแบบเรียบร้อยสำหรับดาวน์โหลดและนำไปใช้ได้ทันที โดยสามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ได้จากแดชบอร์ด

ตัวอย่างบางส่วนของ Policy รูปแบบ PDFWord: เป็น Policy รูปแบบ Word File (นามสกุล .docx) สำหรับดาวน์โหลดและนำไปแก้ไขเพิ่มเติมได้ โดยสามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ได้จากแดชบอร์ด

โดยผู้ใช้งานจะได้รับทั้งรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ Policy ถูกร่างโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โดยคำตอบที่คุณตอบคำถามสำหรับการสร้าง Policy จะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งใน Policy เท่านั้น โดย Policy ฉบับเต็มที่คุณจะได้รับจะประกอบด้วย clause ต่าง ๆ อีกมากมายเพื่อให้สอดคล้องกับ PDPA, GDPR หรือ CCPA

อัปเดตเมื่อ: 07/07/2022

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!